Thursday, January 26, 2012

PARA MALIGTAS SA NAGLILIPARANG BALA

"SATUM PECATUM PICABIT
CRISTUM LEVERATUM OPERA
OPERA HUM LIBRE DEI TODO"

Dasaling pausal-usal sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Paraan ng paggamit; dasalin o sambitin ng pabulong sa sarili.

1 comment: