Sunday, January 29, 2012

ANG KASAYSAYAN NG UNANG PAGLIKHA

Ito ang larawan ng kasaysayan ng unang paglikha. Makikita ang Dios Ama na nakalukluk sa kaitaasan, ang Dios Ina na may S.T.M. sa dibdib na kung tawagin ay Birhen nagsabog ng biyaya, Dios Anak na pasang krus at Dios Espiritu Santo. Sila rin ang Tatlong Persona o Sagrada Familia na nagko-consistoryo na pawang nagmula sa Dios Ama. Makikita rin ang pitong bakas, Birheng nagpapasuso at mga Kerubines. Ang larawang ito ay makikita nang pira-piraso sa mga medalyon o anting-anting.
_____________
ANTING-ANTING, Nenita Pambid

3 comments:

  1. Magandang tanghali. Ang STM ba ay nagbuhat sa mahal na inang Birhen? Ano po kasaysayan nuon? Salamat po

    ReplyDelete
  2. Merong kaming medallion dati merong naka lagay na Kalahating buwan at araw tapos merong naka sulat na sator,arepo, tenet, opera, rotas

    ReplyDelete