Sunday, January 29, 2012

Anim na espiritung nilikha ng Infinito Dios ---- nakakalikha at nakawawasak.

 
"Ang anim na iba pa ay ayaw tumanggap ng anumang kaloob ng Dakilang Dios. At ang naging gawain nila ay ang magpagala-gala sa labas ng mundo. Ito ay sina Elim, Borim, Morim, Bicairim, Persalutim at Mitim."

3 comments: