Wednesday, December 14, 2011

PANAMBAL SA KAGAT AHAS

Panambal rin ito sa kagat ng ahas, hindi lang alam ang eksaktong pangalan ng herbs na ito, mabisa raw itong panambal kahit sa hayop, natesting na ito sa kalabaw, pero sinasabi na mas mabisa pa rin ang Dugtong Ahas...

(Photo taken from Bicol)

No comments:

Post a Comment