Wednesday, December 14, 2011

KARUNUNGANG LIHIM 3 (Nang makilala ng isang binibini ang lalaking kanyang mapapangasawa)

Nang makilala ng isang binibini ang lalaking kanyang mapapangasawa: Sa loob ng isang silid maglagay ng dalawang salamin na magkatapat sa dingding, yaong may kalakihan at dalawang kandila na ang bawat isa ay itutulos sa harap ng mga salamin. Sa kahating gabihan, yaong walang nakamamalay ay sindihan ang dalawang kandila at pagkatapos sabihin sa tatlong ulit itong sumusunod:

"KTO, ENOH SONNJOY,
KTO MOFI VIAJNOY,
TOT POKA JESTRIR NINIE"

Pagkasambit ng mga bulong na ito ay tumingin sa isa sa mga salamin at tingnan sa kabila na nakatapat at sinasabing sa may gawing madilim na malayo ay masisinag ang mukha ng lalake o binatang magiging palad.Source:
KARUNUNGANG LIHIM ni Don Honorio Lopez

No comments:

Post a Comment