Wednesday, December 14, 2011

KALIGTASAN SA PANGANIB

Bigkasin ang sumusunod na ORACION bago umalis ng bahay upang maligtas sa panganib at kapahamakan.

"Jehovah aser Ehjeh
Cather Epeion Ehjeh"

No comments:

Post a Comment